Phạm Ánh Hồng

Nơi chia sẻ kinh nghiệm sales bất động sản, đầu tư nhà đất & mọi cảm xúc trong cuộc sống.

Tự lập và giá trị của việc sống tự lập

Đã bao giờ bạn tự hỏi, tự lập là gì, thế nào được gọi là sống tự lập và giá trị của việc tự lập trong cuộc đời? Liệu rằng sống tự lập có phải là thước đo chung cho thành công của mọi con người?